į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Veikla » Ugdymas

„Žmogus yra kūrėjas.  Žmogaus kūrybiškumas yra pagrindinė jo žymė.

Tai pirmykštis jo būtybės pradas, kuriame glūdi visi kiti pradai“

A. Maceina

 

Ugdymo kokybės samprata

 

Ugdymo kokybė priklauso nuo ugdymo proceso dalyvių kryptingo, inovatyvaus, į vaiką orientuoto, tikslingo, pozityvaus bendradarbiavimo.

 

 ·        Organizuodami darbą skatiname vaikų + tėvų + pedagogų + administracijos  bendradariavimą, kuriant palankią įstaigos atmosferą, kuri skatina vaikų raidą ir asmenybės brandą, pozicionuoja vaikus ir kitus įstaigos bendruomenės narius.
 ·         Pedagogai - išsilavinę, aukštos vidinės kultūros, kompetetingi, sistemingai keliantys kvalifikaciją ir inovatyviai mąstantys.
 ·         Administracija - sudaranti tinkamas ugdymo sąlygas proceso dalyviams ir  tenkinanti įstaigos bendruomenės lūkesčius.
 ·         Saugome ir stipriname vaiko sveikatą, orientuojamės į saugios aplinkos kūrimą, tenkiname aktyvumo ir judėjimo poreikius, ugdome ekologiškos ir sveikos gyvensenos pradmenis.
 ·         Sudarome sąlygas vaiko saviraiškai, individualumui, savarankiškumui, iniciatyvumui, ugdome kūrybiškumą, įvairius gebėjimus ir vaiko laisvą sąveiką su aplinka.
 ·         Sudarome palankias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus, ugdome pilietiškumo jausmą.
 ·         Skatiname vaikų pažintinį aktyvumą, natūralų smalsumą, vaiko suvokimą apie save ir supančią aplinką.
 ·         Tenkiname vaikų poreikį  žaisti, sutelkiant dėmesį į procesą, o ne rezultatą.
 ·         Ugdome socialinius ir bendravimo įgūdžius, puoselėjame demokratiškas vertybes.
 ·         Sistemingai vertiname vaikų pasiekimus ir pažangą.
 ·         Ugdymo turinį įgyvendiname pasitelkiant projektinę veiklą.

 

 

Vaikučiai pagal amžių ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo

ar

priešmokyklinio bendrąją

programas

 

Kauno vaikų darželio "Žiogelis" ugdymo modelis: 

/out_data/files/2017/ziogelio-ugdymo-modelis2.pdf

 

~ · ~

Informacija atnaujinta 2017 m. vasario 1 d.