į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Veikla » Planavimo dokumentai

~ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ~

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458774


 

~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" strateginis planas 2016-2018 m. ~

/out_data/files/2016/ziogelis-strategija-2016-2018.doc

 

~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" strateginis planas 2013-2015 m. ~

/out_data/files/strateginis-planas2013-2015.doc


 

~ Priešmokyklinio ugdymo/si programa ~

/out_data/files/pubp-2014-m.-rugsejo-2-d..pdf

 

~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" ikimokyklinio ugdymo/si programa ~

/out_data/files/ikimokyklinio-ugdymo-programa_2018.pdf


~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" 2018 m. veiklos planas ~

/out_data/files/2018/2018_veiklos_planas_2.pdf

/out_data/files/2018/strategijos-realizacija2017.pdf

 

~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" 2017 m. veiklos planas ~

/out_data/files/2017/2017-m.-veiklos-planas.pdf

 

~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" 2016 m. veiklos planas ~

/out_data/files/2016/2016_veiklos_planas.pdf

 

~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" 2015 m. veiklos planas ~

/out_data/files/2015-veiklos-planas.docx


~ Kauno vaikų darželio "Žiogelis" etikos kodeksas ~

/out_data/files/etikos_kodeksas.doc


Priėmimo į darželius tvarka, 2015 m. gruodžio mėn. 8 d.:

/out_data/files/2016/nauja-priemimo-i-darzelius-tvarka.docx

 

Priėmimo tvarkos PAKEITIMAS, 2016 m. kovo 15 d.

/out_data/files/2016/priemimo-tvarkos-pakeitimas-03-15.docx

 

Dėl reikalavimų skiepams:

/out_data/files/2016/del-skiepu-reikalavimu.pdf

 

HIGIENOS NORMA (įsigalioja 2016-05-01)

/out_data/files/2016/higienos-normos-reikalavimai-2016.doc

 

Mokėjimo už darželį tvarkos aprašas, 2016 m. kovo 15 d.

/out_data/files/2016/mokescio-tvarkos-aprasas-pakeitimas-20161_sprendimas.doc

/out_data/files/2016/mokescio-tvarkos-aprasas-pakeitimas-2016-uju.doc