į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Veikla » Biudžeto ataskaitos

~ Biudžeto ataskaitos ~

Informacija atnaujinta 2018-04-13

 

 

2018 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2018/f_1_biudzetiniu-istaigu-pajamu-imoku-2018-m.-i-ketv.-ataskaita-forma-nr.-1.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2018/f_2_biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaitos-2018--i-ketv.-1.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2018/biudzetiniu-islaidu-samatos-vykdymo-2018-m.-i-ketv.-ataskaitos-2-formos.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2018/4-forma_i_ketv..pdf

 

2017 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/147_formos.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/biudzeto-aiskinamasis-rastas_metinis_2018.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/f2_2017_metine_i-dalis.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/f2_2017_metine_ii_dalis.pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/forma-nr.-1-2017-09-30.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/forma-nr.2-2017-09-30-d..pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/forma-nr.7-2017-09-30.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/forma-nr.-4-2017-09-30.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/aiskinamasis-rastas-2017---iii-ketv..pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

 

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/forma-nr.-1-2017-06-30.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/forma2-ziogelis-2017-2-ketv.pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/forma-4-ziogelis-217-2-ketv.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/biudzeto-islaidu-vykdymo--2017-06-30-aiskinamasis-rastas.pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

 

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/1forma_iketv..pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/2forma_1.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/2forma_2.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/2forma_3.pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4)_METINĖ

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/4forma_iketv.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2017/biudzeto-aiskin.rastas.pdf

 


2016 metai

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis

 

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/2016/2016_IV_ketv/1_forma_metine.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/2016/2016_IV_ketv/2_forma_biudzetas.pdf

/out_data/files/2016/2016_IV_ketv/2_forma_mk.pdf

/out_data/files/2016/2016_IV_ketv/2_forma_spec.dotacijamma.pdf

/out_data/files/2016/2016_IV_ketv/2_forma_spec.lesos.pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4)_METINĖ

/out_data/files/2016/2016_IV_ketv/moketinu-gautinu-sumu.metine.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/2016/2016_IV_ketv/biudzeto-aiskinamasis-rastasiv.pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis

 

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2016/pajamu-imoku.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2_forma_biudzetas.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2_forma_mk.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2_forma_spec.dotacija.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2_forma_spec.lesos.pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2016/moketinu-ir-gautinu-sumu-iii-ketv.-ataskaita.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/aiskinamasis_rastas_iii.pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

 

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/II_ketvirtis/1-forma.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/II_ketvirtis/2forma_biudzetas_2016_ii_ketv..pdf

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/II_ketvirtis/2forma_mk_2016_ii_ketv..pdf

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/II_ketvirtis/2forma_spec.lesos_2016_ii_ketv..pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma nr. 4)

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/II_ketvirtis/4-forma.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/II_ketvirtis/biudzeto-aiskinamasis-rastas.pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

 

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/1forma_2016_i.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2016/2forma_biudzetas_2016_i.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2016/2forma_mk_2016_i.pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2016/2forma_spec.lesos_2016_i.pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma nr. 4)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2016/4forma_2016_i.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2016/aiskinamasis-rastas_2016_i.pdf

 


2015 metai

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/1_forma_metine_2015.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/2forma_biudzetas_metinis_2015.pdf

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/2_forma_mk_iv_ketv.pdf

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/2forma_spec.lesos_2015.pdf

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/2forma_spec_dotacija_iv_ketvirt..pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma nr. 4)

/out_data/files/2016/Buhalteriniai/4forma_moketinos-gautinos-sumos_ivketv_2015.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/2016/aiskinamasis_rastas_iv_ketv..pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/12.02/1_forma_iii_ketv.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/12.02/2_forma_biudzetas_iii.pdf

/out_data/files/12.02/2_forma_mokinio.krepselis_iii.pdf

/out_data/files/12.02/2_forma_spec.lesos_iii.pdf

/out_data/files/12.02/2_forma_min.algos.kelimui_iii.pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma nr. 4)

/out_data/files/12.02/4_forma_09_iii.pdf

/out_data/files/12.02/4_forma_08_iii.pdf

/out_data/files/12.02/4_forma_07_iii.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/biudzeto-aiskinamasis-rastasiiiketvirt..pdf

 

~ · ~ 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/12.02/1_forma_ii_ketv.pdf

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2-forma-biudzetas-2015--ii-ketv..pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2-forma-mk-2015--ii-ketv..pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2-forma-spec.-lesos-2015-ii-ketv..pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma nr. 4)

/out_data/files/12.02/4_forma_06_ii.pdf

/out_data/files/12.02/4_forma_05_ii.pdf

/out_data/files/12.02/4_forma_04_ii.pdf

 

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/ii-ketvirciobiudzaiskinamasis.pdf

 

~ · ~ 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (forma Nr.1)

/out_data/files/12.02/1_forma_i_ketv.pdf

 

 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2)

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2-forma-biudetas--2015-i-ketv..pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2-forma-mk-2015-i-ketv..pdf

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/2-forma-spec.-lesos--2015--i-ketv..pdf

 

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita (forma nr. 4)

/out_data/files/12.02/4_forma_03_i.pdf

/out_data/files/12.02/4_forma_02_i.pdf

/out_data/files/12.02/4_forma_01_i.pdf

 

Biudžeto aiškinamasis raštas

/out_data/files/Finansines_ataskaitos/i_ketv.biudzetoaiskinamasis.pdf