į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svarbi informacija

Informacija paskelbta 2018 m. vasario 26 d.

 

 

Kauno miesto tarybos  sprendimas 

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KAUNO VAIKŲ DARŽELĮ „NYKŠTUKAS“ IR KAUNO VAIKŲ DARŽELĮ „ŽIOGELIS“, PRIJUNGIANT JUOS PRIE KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIO-DARŽELIO 

/out_data/files/2018/tarybos_sprendimas_2018_02_06.docx

 

PRANEŠIMAS APIE KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ IR KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „ŽIOGELIS“, PRIJUNGIANT JUOS PRIE KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIO-DARŽELIO

 

 

    Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 6 d. sprendimu        Nr. T-30 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų darželį „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželį „Žiogelis“, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ (kodas 291643780) ir Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ (kodas 191634054) būtų reorganizuoti prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio (kodas 291638790).

    Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

    Reorganizuojami juridiniai asmenys:

    Kauno vaikų darželis ,,Žiogelis“– yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Vaistinės skg. 8, LT-44210 Kaunas, 191634054. Duomenys apie Kauno vaikų darželį ,,Žiogelis“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 diena.

    Kauno vaikų darželis ,,Nykštukas“ – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Seinų g. 7, LT-44146 Kaunas, 291643780. Duomenys apie Kauno vaikų darželį ,,Nykštukas“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 diena.

    Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Savanorių pr. 179C, LT-50177 Kaunas, 291638790. Duomenys apie Kauno Žaliakalnio lopšelį – darželį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 diena.

    Reorganizavimo būdas:

    Kauno vaikų darželis ,,Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis ,,Nykštukas“ reorganizuojami būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno vaikų darželis ,,Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis ,,Nykštukas“, kurie baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys, prijungiami prie Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio, kuriam pereina visos Kauno vaikų darželio ,,Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio ,,Nykštukas“ teisės ir pareigos.

    Kauno vaikų darželis ,,Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis ,,Nykštukas“ reorganizuojami Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

     Kauno vaikų darželis ,,Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis ,,Nykštukas“ reorganizuojami iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

   Kauno vaikų darželis ,,Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis ,,Nykštukas“ baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jų teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno vaikų darželio ,,Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio ,,Nykštukas“ išregistravimo) perduodamos Kauno Žaliakalnio lopšeliui – darželiui nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

    Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio nuostatų projektu ir visų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama iki 2018 m. balandžio 28 d. adresu Kauno vaikų darželyje „Žiogelis“, adresu Vaistinės skg. 8. Darbo dienomis 9.30 – 12.00 informaciją teikia direktorė Rasa Mykolaitienė, tel. 8 37 423836.

 

 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ IR KAUNO VAIKŲ DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JUOS PRIE KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIO-DARŽELIO, SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIUS JURIDINIUS ASMENIS

 

1. Reorganizuojami juridiniai asmenys:

1.1. Kauno vaikų darželis „Žiogelis“– yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Vaistinės skg. 8, LT-44210 Kaunas, įstaigos kodas 191634054. Duomenys apie Kauno vaikų darželį „Žiogelis“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 diena.

1.2. Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Seinų g. 7, LT-44146 Kaunas, įstaigos kodas 291643780. Duomenys apie Kauno vaikų darželį „Nykštukas“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 diena.

2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Savanorių pr. 179C, LT-50177 Kaunas, įstaigos kodas 291638790. Duomenys apie Kauno Žaliakalnio lopšelį-darželį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 diena.

 

II SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS

 

3. Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ reorganizuojami būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis „Nykštukas“, kurie baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys, prijungiami prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio, kuriam pereina visos Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ teisės ir pareigos.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

 

4. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis.

5. Pagrindinis reorganizavimo tikslas – mažinti valdymo išlaidas, racionaliau ir efektyviau naudoti turimus išteklius, išgryninti neformaliojo ugdymo programas Kauno mieste.

6. Prijungus Kauno vaikų darželį „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželį „Nykštukas“, Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis savo veiklą galės vykdyti Vaistinės skg. 8, Kaune, Seinų g. 7, Kaune, ir Savanorių pr. 179C, Kaune, buveinė – Savanorių pr. 179C, Kaune.

7. Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų darželį „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželį „Žiogelis“, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio“ pritarė Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ reorganizavimui, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio.

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.103 straipsniu, Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ reorganizavimas vykdomas supaprastinta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR TĘSIANČIO VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO JURIDINIO ASMENS DALYVIS

 

9. Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ reorganizuojami Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

10. Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ reorganizuojami iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

 

V SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO MOMENTAS, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

11. Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jų teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ išregistravimo) perduodamos Kauno Žaliakalnio lopšeliui-darželiui nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

12. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ turto ir dokumentų perdavimo aktus pasirašo Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ direktoriai Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl turto perdavimo                     nustatyta tvarka.

13. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius priima Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ turtą ir dokumentus Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl turto perdavimo nustatyta tvarka.

14. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ darbuotojų darbo santykiai, jei darbuotojų išsilavinimas ir kvalifikacija atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir jie sutinka dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, tęsiami Kauno Žaliakalnio lopšelyje-darželyje. Jei darbuotojai nesutinka dirbti Kauno Žaliakalnio lopšelyje-darželyje, darbo sutartys nutraukiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

15. Apie reorganizavimo sąlygų parengimą paskelbiama viešai ir pranešama raštu visiems Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio, sąlygų aprašo patvirtinimo.

16. Reorganizavimo laikotarpiu:

16.1. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ direktorius ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ direktorius neturi teisės be Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktoriaus sutikimo sudaryti naujų darbo ir kitų sutarčių, skolintis pinigų ir prisiimti finansinių įsipareigojimų.

16.2. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ direktorius, Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ direktorius ir Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius privalo užtikrinti nepertraukiamą šių įstaigų darbą.

 

VI SKYRIUS

INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO TVARKA

 

17. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ turtas inventorizuojamas vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, pagal sprendimo reorganizuoti Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ priėmimo dienos būklę.

 

VII SKYRIUS

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KREDITORIAMS PATEIKIMO TVARKA

 

18. Reorganizuojamų Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ finansinė atskaitomybė sudaroma už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 dienos iki                 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

19. Dėl susipažinimo su Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe galima kreiptis į Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ direktorių ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ direktorių.

 

Informacija paskelbta 2018 m. vasario 26