į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Darželio stuktūra ir kontaktai » Specialistai

~ Specialistai ~

 

Eil.

Nr.

Darbuotojo

vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė

kategorija

Specialybė

 

Užimamos

pareigos

Telefono

numeris,

el. pašto adresas

1 Eglė Tiškienė 

Aukštesnysis

J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla

Aukštasis LTSR Valstybinė konservatorija

Muzikos pedagogas

metodininkas

Smuiko specialybė

Kultūros švietimo darbuotojas 

Muzikinis ugdymas,

muzikos pedagogė

+370 37423836,

kaunoziogelis@gmail.com

2 Jurgita Pileckienė

Aukštasis (ŠU)

 

 

 

Logopedas metodininkas

Specialioji pedagogika ir logopedija

Švietimo pagalbos specialistė,

logopedė

+370 37423836,

kaunoziogelis@gmail.com

3 Ieva Pavlovskienė

Aukštasis (Kauno kolegija)

Aukštasis (ŠU)

Kineziterapeutas, edukologijos bakalauras

 

Kūno kultūra, kineziterapija Kūno kultūros mokytoja

+370 37423836,

kaunoziogelis@gmail.com

4. Daiva Štarevičiūtė Aukštesnysis Auklėtojos, muzikos mokytojas Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo pedagogė (drama)

+370 37423836,

kaunoziogelis@gmail.com

 

5.

Diana Šablauskienė Aukštasis neuniversitetinis Viešasis maitinimas Skirtingų žmonių grupių maitinimas Dietistė

+370 37423836,

kaunoziogelis@gmail.com

 

Informacija atnaujinta 2017-09-11