į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Darželio stuktūra ir kontaktai » Savivalda

~ Įstaigos taryba ~

 

Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategiją

 

Tarybos pirmininkas - Česlovas Petrauskas (tėvelių atstovas), 

el. p. vdziogelis@gmail.com, tel.: 8 37 423836

 

Tarybos sekretorė - Ramunė Džiaugienė, auklėtoja, raštvedė,

el. p. kaunoziogelis@gmail.com, tel.: 8 37 423836

 

Tarybos nariai:

 

Edita Pečiūrienė, tėvelių atstovė

el. p. vdziogelis@gmail.com, tel.: 8 37 423836

Vytautas Krutulis, tėvelių atstovas

el. p. vdziogelis@gmail.com, tel.: 8 37 423836

Aldona Teresė Liudvikauskienė, auklėtoja,

el. p. kaunoziogelis@gmail.com, tel.: 8 37 423836

Danutė Kalvaitienė, auklėtojos padėjėja,

el. p. kaunoziogelis@gmail.com, tel.: 8 37 423836

 

Taryba išrinkta 2017 m. rugsėjo 13 d. visuotiniame susirinkime, protokolas Nr. 1, 2017-09-13