į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Darželio stuktūra ir kontaktai » Pedagogai

~ Pedagogai ~

 

 

Eil.

Nr.

Darbuotojo

vardas, pavardė
Išsilavinimas

Kvalifika-cinė

kategorija
Specialybė

Mokomieji dalykai,

užimamos

pareigos

Telefono

numeris,

el. pašto adresas
1. Teresė Aldona Liudvikauskienė Aukštasis (ŠPI) Vyresnioji auklėtoja Pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas,

auklėtoja

+370 37 423836,

kaunoziogelis@gmail.com

2. Laura Dovgialienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

 

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė –muzikos mokykla

Vyresnioji auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas,

auklėtoja

+370 37 423836,

kaunoziogelis@gmail.com

3.

Agnė Ambrazevičiūtė

Kauno kolegija

 Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas,

auklėtoja

+370 37 423836,

kaunoziogelis@gmail.com

4. Ramunė Džiaugienė

·Aukštasis (KTU)

 

·Aukštasis (KTU)

Vyresnioji auklėtoja

·Inžinerinė technologija

·Socialinių mokslų magistras

Ikimokyklinis ugdymas,

auklėtoja

+370 37 423836,

kaunoziogelis@gmail.com

5. Rasa Mykolaitienė

·Aukštesnysis (Marijampolės ped. muzikos m-kla)

·Aukštasis (ŠU)

·Aukštasis (VDU)

Auklėtoja,

Vyresnioji logopedė

·Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja,

·Specialioji pedagogė, logopedė,

·Edukologijos magistras

direktorė

+370 37 423836,

vdziogelis@gmail.com

 

Informacija atnaujinta 2017-09-11