į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Apie mus » Darželio vizija, misija

 

 KAUNO VAIKŲ DARŽELIO "ŽIOGELIS" 

VIZIJA ~


Tapti jaukia, besimokančios bendruomenės, atviros progresyviai kaitai, Žaliakalnio mikrorajono įstaiga, teikiančia kokybiškas, inovatyviais ugdymo metodais bei priemonėmis paremtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Mažos vaikų darželio bendruomenės privalumas – glaudus bendradarbiavimas, siekiant sukurti optimalią vaikų priežiūros ir ugdymo(si) aplinką. Sieksime, kad vaikai, jų tėveliai, darbuotojai darželyje jaustųsi gerai, norėtų bendrauti ir bendradarbiauti, vyrautų bendruomeniški santykiai.

 

~ MISIJA ~


Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ paskirtis:

  • teikti vaikų priežiūros, maitinimo  ir ugdymo paslaugas Žaliakalnio ir centro mikrorajono šeimoms. Ugdymas organizuojamas pagal individualią įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir valstybinę priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
  • sukurti sąlygas vaikams ugdytis mišriose 3 – 7 metų amžiaus vaikų grupėse;
  • socializacijos procese saugoti ir vaiko individualumą;
  • konsultuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvus;
  • formuoti bendruomenės pozityvų požiūrį į mokymąsį
  • Nuolat domėtis ugdymo naujovėmis, kelti visų sričių darbuotojų kvalifikaciją.